Kilka słów o: konkatenacja pól z wartością NULL

Próbowaliście kiedyś łączyć wartości kilka pól i w wyniku tej operacji otrzymywaliście NULL? Dzieje się tak ze względu na fakt, iż NULL jest nieporównywalny z żadnym typem danych tak więc dodanie jakiejkolwiek wartości do NULL w rezultacie daje NULL. Aby obejść ten problem mamy kilka możliwości, które postaram się przedstawić w dalszej części tego artykułu.

W SQL Server możemy znaleźć właściwość CONCAT_NULL_YIELDS_NULL. Kontroluje ona zachowanie SQL Server w przypadku konkatenacji pól zawierających wartość NULL. Domyślnie jest ona włączona. Dla przykładu

SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON

GO

SELECT ‘abc’ + NULL AS RESULT

SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF

GO

SELECT ‘abc’ + NULL AS RESULT

concat_nulls

 

 

 

 

 

 

Jak widać w bardzo prosty sposób można zmodyfikować zachowanie SQL Server jeśli chodzi o wartości NULL. Jednak nie zaleca się modyfikacji tej opcji, pożądany efekt można osiągnąć w lepszy sposób. A mianowicie używając funkcji ISNULL lub też COALESCE.

SELECT ISNULL(‘abc’,”) + ISNULL(NULL,”) AS RESULT

SELECT COALESCE(‘abc’,”) + COALESCE(NULL,”) AS RESULT

 

concat_nulls2

 

 

 

 

 

 

Jedyna różnica pomiędzy tymi funkcjami jest taka, że ISNULL może zamiast pola podstawić tylko jedną wartość a COALESCE wiele. Myślę, że znajomość tych trzech bardzo prostych funkcjonalności pozwala na rozwiązanie bardzo wielu problemów na które napotykamy w codziennej pracy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s